Welfare food er en vision om at producere naturkød på en bæredygtig og naturlig måde med fokus på sundhed og velfærd
- for både dyr & mennesker.

Dette mener vi er
det naurlige valg

Bærerdygtige naturkødsprodukter der produceres med passion, respekt & kærlighed

Welfare Food leverer produkter med den højeste standard for dyrevelfærd. Opdrættet sker på en sådan måde, at det færdige produkt opnår en høj kvalitet, med fokus på et godt ernærings- og sundhedsmæssigt indhold. Welfare Food ønsker kontinuerligt, at medvirke til at forbedre produktionsmetoderne, således at opdrættet sker med det lavest mulige input af resourcer, med den mest optimale påvirkning af miljøet.

Produkter fra Welfare Food er således ikke kun en garanti for, at dyrene har haft en god og sund opvækst, hvor dyrets naturlige adfærd og behov i et stressfrit miljø tilgodeses, men også, at fødekæden ikke indeholder produkter, som er usunde for dyr og mennesker.

Produkter fra Welfare Food stammer fra dyr, som har indtaget et foder, der er naturligt for det enkelte dyr. Derfor anvendes der ikke restprodukter fra bagerier, slikfabrikker, bryggerier eller andre tilsvarende kilder. Vores foderstoffer indeholder ikke kød- og benmel, gen-modificeret planter og forebyggende medicin, som kunne have en sundhedsmæssig negativ konsekvens. Hvor foderet ikke er hjemmeproduceret eller oprindelsen er kendt og sporbar, anvendes kun økologisk foder.

Dyr hos Welfare Food fikseres ikke, hvorfor alle dyr er løsgående og har plads til at udfolde sig naturligt. Der skeles ikke til hvad der er nemmest, men til hvad der er bedst for det enkelte dyrs sundhed og trivsel. Kun hvor det tjener dyrets eller miljøet bedste, holdes dyr under tag.